Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Principy a cíle společnosti

Společnost TOBOS s.r.o. byla založena s cílem proniknout na stavební trh jako generální dodavatel staveb se zaměřením na pozemní komunikace, železniční mosty a silniční mosty, občanskou výstavbu a vybavenost, inženýrské sítě, průmyslové stavby. Pro splnění tohoto předsevzetí je společnost vybavena nezbytným technickým a materiálním vybavením a zázemím. Z hlediska kvality prováděných prací organizuje svou činnost výhradně dle norem systému jakosti ISO 9001, jehož jsme od 11/2006 držitelem. Z hlediska ochrany životního prostředí organizuje svou činnost výhradně dle norem systému ochrany životního prostředí ISO 14001, jehož jsme od 11/2006 držitelem.