Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Investor: SMITHERS – OASIS CZECH REPUBLIC

Jednalo se celkovou rekonstrukci podkrovních prostor objektu bývalých laboratoří na reprezentativní a výstavní prostory pro prezentaci výrobků firmy. Součástí této investiční akce byla také výstavba nové skladovací haly v areálu investora – od základů včetně železných konstrukcí, střechy a zřízení a napojení veškerých sítí a došlo zde jak k napojení na stávající objekty , tak i k začlenění stavby do plynulého provozu. Při rekonstrukci podkrovních prostor došlo ke kompletní renovaci původních dřevěných vazeb objektu, rekonstrukci podlahových ploch, výstavbě nového schodiště a byl také pro investora zpracován architektonický návrh interiérového uspořádání prostor, podle kterého byly prostory dobudovány a vybaveny. Celá výstavba byla realizována včetně napojení a dobudování venkovních ploch.

Investor: Multi-VAC

Investor požadoval demolici venkovního skladovacího přístřešku a vybudování nezateplené skladovací haly. Výstavba byla provedena včetně zemních prací, základů a železných montovaných konstrukcí. Po zbudování kompletní nosné konstrukce ze železa bylo namontováno opláštění haly a střecha a bylo zbudováno napojení na okolní komunikace. Dále byla pro investora provedena rekonstrukce výrobních prostor před montáží nové výrobní linky. Rekonstrukce byla provedena včetně nových speciálních zátěžových podlahových ploch, stěn a zbudovány byly také nové nosné stropní konstrukce.

Investor: STROJON

Investorem byl zakoupen zdevastovaný výrobní areál včetně administrativní budovy, který bylo nutno před dalším užíváním kompletně zrekonstruovat. Byla provedena kompletní rekonstrukce administrativní budovy a byly kompletně zrekonstruovány přilehlé skladovací prostory – zátěžové podlahy, rekonstrukce střech, vrat, a interiérů skladů. V administrativní budově byly zrekonstruovány všechny vnitřní dispozice, byla provedena výměna oken , dveří, všech sítí a zřizovacích předmětů včetně zabezpečení objektu a vnitřních rozvodů. Rekonstrukcí prošly i venkovní prostory areálu – venkovní osvětlení, zabezpečení , ploty , brány a venkovní otevřené skladovací prostory. V rámci rekonstrukce areálu byly opraveny i venkovní povrchy areálu.