Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Investor: České dráhy

Výstavba mostů a propustků se skládá nejen z novostaveb mostů a propustků, opěrných a zárubních zdí, ale velká pozornost je kladena na dodávku statického zajištění včetně sanace starších konstrukcí, jak železobetonových, tak hlavně kamenných. Zde, při práci s přírodními materiály, vyniká řemeslná vyspělost našich dělníků a snaha našich techniků o zachování odkazů našich předků pro budoucí generace. Cílem společnosti TOBOS s.r.o. je vybudovat kvalitní inženýrsko-technickou podporu pro řešení komplexních dodávek mostů a propustků, založenou na zkušenostech z dosavadního vývoje.