Společnost TOBOS s.r.o. je držitelem cerifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004, Politika ISŘ

Provádíme rekonstrukce komunikace a přilehlých prostor včetně výstavby nových parkovacích stání, odvodnění ploch a inženýrských sítí.

Investor: Město Pardubice a Pardubický kraj

Po kompletním odstranění původního krytu komunikace z betonu a živice , demontáži a odstranění původních obrub bylo provedeno odtěžení původního podloží komunikace a proběhlo zpevnění nového podloží a průchozích šachet dálkového topení, kanalizace a inženýrské sítě. Po novém zhutnění původní komunikace a zbudování rozšíření parkovacích stání byl v celé ploše položen živičný povrch. Součástí zakázky bylo i zbudování nových vstupů ke vchodům bytových domů, chodníkům a parkovacích stání.